Szczepan Kopyt

Cezary Domarus: Jak zabić wszystkich

Przemysław Witkowski zamieścił w ?Przekroju? (nr 12/2012) tekst, w którym wieszczy koniec rzekomej dominacji tzw. poetów ?brulionu?, dokonujący się rzekomo na naszych oczach za sprawą grupy młodych, społecznie zaangażowanych poetów. Dominacji, dodajmy, trwającej od bez mała 20 lat i jego zdaniem polegającej na tym, że koło roku

Kreacje krytyczne – zaangażowanie

8. Arkusz „Odry”, Wrocławski Klub Krytyki Politycznej oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr zapraszają na dyskusję pod hasłem „Literatura zaangażowana. Nowe/inne spojrzenia” z udziałem dr Joanny Orskiej oraz Szczepana Kopyta.