targi książki

[tajne] Tajne Komplety na Wrocławskich Targach Dobrych Książek – stoisko nr 16

Księgarnia Tajne Komplety zaprasza od jutra na Wrocławskie Targi Dobrych Książek (Dworzec PKP, Antresola) Startujemy o 12.00 w czwartek, kończymy o 16.00 w niedzielę. Znajdziecie nas na stoisku nr 16 razem z zaprzyjaźnioną Bęc Zmianą. -PROMOCYJNE CENY KSIĄŻEK JUŻ OD 5 ZŁ!!! –KALENDARZE z rysunkami Antka Wajdy

23. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek – 4-7.12.2014 Dworzec PKP. Zapraszamy!

Strona organizatora Wrocławskich Targów Dobrych Książek: http://wpdk.pl/ 23. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek (4-7 grud­nia), jako je­dy­ne targi ksią­żek w kraju, od­bę­dą się w za­byt­ko­wych wnę­trzach od­re­stau­rowanego bu­dyn­ku Dwor­ca Wro­cław Głów­ny. Po re­wi­ta­lizacji Dwo­rzec Wro­cław Głów­ny jest miej­scem o­twar­tym na i­nicja­ty­wy kul­tural­ne, w któ­rych mogą brać u­dział nie