Zapraszamy na wieczór autorski z Kallistosem Ware połączony z promocją nowej książki Tam skarb twój, gdzie serce twoje (Lublin 2011) ze zbiorem wykładów tego światowej sławy prawosławnego teologa m.in. na temat zbawienia i przebóstwienia, ideału ustawicznej modlitwy we wschodnim monastycyzmie, hezychastycznej metody modlitwy i jej niechrześcijańskich odpowiedników,