Zapraszamy na wieczór autorski z Kallistosem Ware połączony z promocją nowej książki Tam skarb twój, gdzie serce twoje (Lublin 2011) ze zbiorem wykładów tego światowej sławy prawosławnego teologa m.in. na temat zbawienia i przebóstwienia, ideału ustawicznej modlitwy we wschodnim monastycyzmie, hezychastycznej metody modlitwy i jej niechrześcijańskich odpowiedników, roli milczenia w modlitwie.

Arcybiskupowi Kallistosowi towarzyszył będzie Jim Forest, pisarz i międzynarodowy aktywista pokojowy, znany w Polsce ostatnio jako autor książki Będziemy sądzeni z miłości. Biografia Dorothy Day (Kraków 2010). Książki obu gości będzie można nabyć podczas spotkania.

Metropolita Kallistos wygłosi we wrocławskiej księgarni „Tajne Komplety” krótki wykład „Why a man should have his mind inside his heart? An Orthodox perspective” (Dlaczego człowiek powinien mieć rozum umieszczony w sercu? Prawosławna perspektywa). Wieczór grą na altówce umili Katarzyna Średzińska.

Spotkanie poprowadzą: dr Paweł Wróblewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i ks. Włodzimierz Misijuk – tłumacz nowej książki Kallistosa Ware’a. Dla przybyłych gości przewidziano poczęstunek.

Kallistos Ware, Anglik z urodzenia, po przeżytym w młodości głębokim kryzysie wiary odnalazł swoją duchową ojczyznę w greckim prawosławiu – wstąpił do klasztoru św. Jana na wyspie Patmos. Jest jedynym nie-Grekiem wśród hierarchów Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, z tytułem metropolity-arcybiskupa Dioklei. Przez 35 lat był profesorem teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Oksfordzie, nazywany jest „prawosławnym Newmanem”.

Spotkanie poprowadzą: dr Paweł Wróblewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i ks. Włodzimierz Misijuk – tłumacz nowej książki Kallistosa Ware’a.

Dla przybyłych gości przewidziano poczęstunek.

15.11. (wtorek)

godz. 18:00

Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2)