Dama ta zwraca ku mnie głowę, której nie brak dostojeństwa.