ffffound.com

ffffound.com

Dama ta zwraca ku mnie głowę, której nie brak dostojeństwa.

[w:] Louis Aragon, Wieśniak paryski, PIW, Warszawa 1971.