Liao: Jak długo potrafi pan zawodzić? Jaki jest pana rekord?