Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza zaprasza wszystkich do udziału w nietuzinkowym wydarzeniu literackim. Cel, jaki sobie założyliśmy, to wydanie publikacji książkowej, stanowiącej zapis zbiorowej pamięci mieszkańców Wrocławia, jak również osób, które we Wrocławiu bywały z okazji, dajmy na to, studiów, delegacji czy wakacji.