Żujesz czy łuskasz?[w:] Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa, Czytelnik, Warszawa 1987.