Świat należy do tych, którzy nie czują. Najważniejszy warunek, jaki musi spełniać człowiek praktyczny, to nie mieć wrażliwości. (…) projekcja osobowości wyraża się z zasady stawaniem innym na drodze, przeszkadzaniem, ranieniem i tłamszeniem innych; odpowiednio do naszego sposobu działania.

Dlatego jeśli chcemy działać, nie możemy pozwalać sobie na wgląd w osobowości bliźnich, w ich radości i bóle. Kto darzy innych sympatią, ten ma skrępowane ruchy. (…) Co by się stało ze światem, gdybyśmy byli ludzcy? Gdyby człowiek wyłącznie odczuwał, nie powstałaby cywilizacja. (…)

Każdy człowiek czynu jest z natury energiczny i pogodny, bo kto nie czuje, ten jest szczęśliwy. (…) Rządzą sami szczęśliwi, bo żeby być smutnym, trzeba czuć.

Fernando Pessoa, Księga niepokoju, tłum. Michał Lipszyc, Świat Literacki, Warszawa 2007.