Hindus składał wizytę dystyngowanemu angielskiemu panu. Gdy ten ostatni otwierał szampana i z głośnym sykiem butelki wypłynęła piana, Hindus przestraszył się i okazał zdziwienie. „Dlaczego tak się dziwicie?”, zapytał Anglik i usłyszał w odpowiedzi: „Nie dziwi mnie, jak piana wydostała się z butelki, ale jak ją tam umieściliście”.

Cyt. za: Manfred Geier, Z czego się śmieją mądrzy ludzie, przekład Joanna Czudec, Universitas, Kraków 2007.