25.media.tumblr.com

25.media.tumblr.com

Houellebecq jest pisarzem francuskim. Francja jest krajem, w którym Widowisko Wcielone rozwinęło się najpełniej. Hoeullebecq jest najdoskonalszym przykładem medialnego triumfu sztuki widowiskowej w Widowisku, w tym wypadku sztuki uprawiania literatury, ponieważ Houellebecq zostal heroldem bycia byle-jakiego w Widowisku Wcielonym jako jedynie wyobrażalnego (i pożądanego) bycia. On jest idealnym, doskonałym pisarzem, odpowiadającym potrzebom mediantów i doskonale mediatyzowalnym. Dzięki temu może sprzedawać swój towar w setkach tysięcy egzemplarzy na miejscu i na wynos – poprzez tłumaczenia na dwadzieścia kilka języków. Dla Houellebecqa bycie byle-jakie jest powodem do dumy i na tym polega „wielkość” tego pisarza.
[w:] Krzysztof Rutkowski, Ostatni pasaż, słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2006.