Ani Drotkiewicz, ani Dukaj.

Ani Koszałka.

Ani Borczuch, ani Wysocka.

Ani Kulka, ani Pustki.

Paszporty powędrowały do reszty.