Pełen grozy okrzyk „człowiek za burtą!” [„Man overboard!”] rzadko bywa wieloznaczny. Zazwyczaj nie traktujemy tego jako smakowitej gry słów. Jeśli słyszymy to wołanie, gdy jesteśmy na pokładzie statku, raczej nie zajmujemy się niespieszną analizą sposobu, w jaki samogłoska w „board” rozbrzmiewa subtelną zmianą samogłoski w „over”, ani nie skupiamy się na fakcie, że akcent okrzyku pada na pierwszą i ostatnią sylabę.
Terry Eagleton, Jak czytać literaturę, przeł. Anna Kunicka, Aletheia, Warszawa 2014.