Fragmenty wrocławskiego spotkania z Magdaleną Waligórską i Ericą Lehrer, autorką nowo wydanej, dwujęzycznej książki „Na szczęście to Żyd / Lucky Jews”, będącą komentarzem do kontrowersyjnej wystawy „Pamiątka, Zabawka, Talizman”.

? ? ?
O książce:

Dziś figurek „Żydów na szczęście” jest w Polsce więcej niż polskich Żydów. Wraz z wejściem kraju na drogę kapitalizmu, figurki i obrazki ukazujące Żydów trzymających pieniądze rozpowszechniły się nad Wisłą. Talizmany te zawisły w domach i stanęły przy kasach sklepowych i restauracyjnych w całym kraju. Czy mają pozytywny czy negatywny wydźwięk? Dzielą Żydów i Polaków czy ich łączą? Czy są to suweniry, czy może talizmany, czy wreszcie zabawki? Duchy Holokaustu czy też patroni polskiego kapitalizmu? Analizując, co figurki oznaczają dla ich twórców oraz odbiorców, „Na szczęście to Żyd” oferuje prowokacyjne spojrzenie na miejsce Żydów w świadomości współczesnych Polaków.

? ? ?
Odwiedź wystawę w Internecie na www.luckyjews.com

? ? ?
In Poland today, „Lucky Jews” outnumber Polish Jews. Figurines and images of Jews holding money have proliferated in Poland with the country?s transition to capitalism. These good luck charms hang in homes and sit by cash registers in shops and restaurants across the country. Are these images positive or negative? Do they divide Poles and Jews, or bind them together? Are they souvenirs, talismans, toys? Holocaust ghosts or patron saints of Polish capitalism? By exploring what Jewish figurines mean to those who make and buy them, „Lucky Jews” offers a provocative perspective on the place of Jews in Polish consciousness today.

? ? ?
Visit the online exhibit at www.luckyjews.com

? ? ?
Nota biograficzna / Biographical sketch:

Erica Lehrer ? amerykańska antropolożka kultury i kuratorka. Jest autorką książki „Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places” wydanej w roku 2013. Na co dzień wykłada na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.

Erica Lehrer is an American cultural anthropologist and curator. She is the author of „Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places” (2013). She teaches at Concordia University in Montreal, Canada.

? ? ?
Organizatorzy spotkania:
? Korporacja Ha!art
? Tajne Komplety. Księgarnia partnerska Dolnośląskiej Szkoły Wyższej