Fragmenty spotkania z cyklu ?Cultura Lectionis. Spotkania wokół książek? organizowane przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Podczas spotkań rozmawialiśmy o książkach ważnych dla współczesnej humanistyki.

Spotkanie na temat „Polityki dialogu” z jej autorem Leszkiem Koczanowiczem oraz jej tłumaczką Katarzyną Liszką odbyło się w czerwcu w Tajnych Kompletach. Rozmowę poprowadził Piotr Jakub Fereński.

Dialog nie musi z konieczności prowadzić do porozumienia, natomiast gwarantuje lepsze rozumienie. Ta intuicja leży u podstawy filozoficznego eseju Leszka Koczanowicza. Polityka dialogu to próba spojrzenia na demokrację jako na system polityczny, który nie gwarantuje konsensusu, lecz zapewnia lepsze rozumienie stron konfliktu. Czerpiąc z tradycji amerykańskiego pragmatyzmu oraz myśli Michaiła Bachtina, autor przygląda się szerokiemu spektrum teorii demokracji: od teorii demokracji deliberatywnej, które zawsze szukają możliwego porozumienia, po perspektywy wiążące demokrację z nieusuwalnym antagonizmem.

Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz ? zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. We wrocławskim wydziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu filozofii, filozofii społecznej, historii i filozofii psychologii. W SWPS pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu ds. naukowych. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filozofii i Instytucie Kulturoznawstwa oraz na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Psychologii. Wykładał na Uniwersytecie w Buffalo i na ?Columbia University? w Nowym Jorku. Autor książek, między innymi ?Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne? (2005), ?Politics of Time. Dymics of Identity in Post-Communist Poland? (2008), ?Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach? (2011). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.