OBRAZY FILOZOFII i TAJNE KOMPLETY ruszają z cyklem WARSZTATÓW FILOZOFICZNYCH DLA DZIECI!

Dzieci: od 5 do 12 lat.
Wstęp: FREE.
Niedziele, Godz. 12:00 (terminy kolejnych warsztatów poniżej)
Miejsce: Księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Narzędziem warsztatów „OBRAZY FILOZOFII” stają się słowo i obraz, dialog i dyskusja. Warsztaty filozoficzne dla dzieci pt. OBRAZY FILOZOFII mają na celu animację filozoficzną najmłodszych. Wypełnić to ma lukę widoczną w edukacji, jako że filozoficzny sposób percepcji rozmaitych aspektów bycia dziecka w świece społecznym, kulturowym, rzeczywistości szkolnej, jak i domowej nie jest obecny w szkole. Dzieci, co niejednokrotnie podkreślają wybitni filozofowie, mają naturalną skłonność do
zadawania pytań o charakterze filozoficznym, jak również krytycznym. Potencjał filozoficzny dziecka ? jego zdziwienie światem, wątpienie, zapytywanie, zdumienie, konfuzja ? nie może zostać ani marginalizowany, ani ? tym bardziej ? zaprzepaszczony. Warsztaty filozoficzne dla dzieci mają odpowiadać na powyższe potrzeby, jak również modelować, stymulować i twórczo rozwijać myślenie filozoficzne i filozoficzne obrazowanie świata. Celem do osiągnięcia jest autonomia myślenia małego człowieka. Owocem filozoficznego dociekania winna być sama intelektualna praca dziecka, ale i poszerzenie horyzontów, poznanie siebie i poznanie nowego oraz ekspresja siebie i konfrontacja z ekspresją innych.
Prowadzenie: Kama Morawska, metodolożka, edukatorka i propagatorka filozofii

Terminy warsztatów z filozofii dla dzieci:
7/05/2017 Jak obudzić filozoficzne Ja?
14/05/2017 Sprawiedliwie o sprawiedliwości.
21/05/2017 Człowiek kontra robot.
26/05/2017 Czym jest czas?
27/05/2017 Filozofia zwierząt.
28/05/2017 Filozofia roślin.
11/06/2017 Czy granice mojego języka są granicami mojego świata?
18/06/2017 Elementarne elementy świata.

Kontakt:
Kamila Morawska: 535390302

Kamila Morawska: absolwentka filozofii i filologii francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu o specjalności języka francuskiego. Stypendystka rządu francuskiego na Université Jean Moulin Lyon III w Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL). Posiadaczka certyfikatu Diplôme approfondi de langue française (DALF C1). Języka francuskiego uczyła w przedszkolu, gimnazjum i liceum. Meandry filozofii tłumaczyła studentom i licealistom. Prowadzi autorskie warsztaty filozoficzne dla dzieci pt. „Obrazy Filozofii”. Miłośniczka alternatywnych form edukacji oraz filozofii wyobraźni, nieustannie zafascynowana geniuszem małych ludzi.

Projekt dofinansowany z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki