IP Group i Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza prezentują: Odwrócone światło – instalacja składająca się z interaktywnego dźwięku, animacji i laserów.

Premiera: 15.12.2021 w Klubie Proza, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Z okazji setnej rocznicy urodzin Tymoteusza Karpowicza „Odwrócone światło” zaświeciło i zabrzmiało w przestrzeni klubu Proza. Materią instalacji były wybrane wiersze poety prezentowane w formie nagranych ścieżek audio, gdzie w roli lektorów usłyszeliśmy przedstawicielki i przedstawicieli środowiska artystycznego Wrocławia: Agnieszka Wolny Hamkało, Ilona Witkowska, Maria Karaman, Robert Gonera, Jakub Skurtys, Karol Pęcherz, Gerard Lebik, Piotr Damasiewicz, Hubert Kostkiewicz.

Za pomocą gramofonu mogliśmy wchodzić w interakcję z pojawiającymi się dźwiękami. Manipulując nagranym materiałem wpływamy na finalną postać próbek – przyspieszając czy zniekształcając brzmienie narratora. Ambient dźwiękowy instalacji jest połączony jednocześnie z abstrakcyjnymi wizualizacjami generowanymi w czasie rzeczywistym przez lasery oraz z animacją wierszy Tymoteusza Karpowicza z tomu Odwrócone światło.

 

Tymoteusz Karpowicz – poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz; czołowy twórca poezji lingwistycznej, uznawany za ostatniego wielkiego modernistę, którego twórczość zamyka doświadczenie polskiej awangardy poetyckiej XX wieku

koncepcja i realizacja:
IP Group + Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
cyfrowe przetwarzanie sygnałów + interakcje dźwiękowe: Bogumił Misala [IP]
interakcje świetlno-wizualne: Jakub Lech [IP]
wybór wierszy i nagrania audio: Karol Pęcherz [Fundacja im T. Karpowicza]
współpraca merytoryczna & koordynacja: Dominika Kluszczyk [IP]
wsparcie sprzętowe / lasery: fos.design i Jakub Hader
Partnerzy wydarzenia: Wrocławski Dom Literatury, Klub Proza
Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.

 

Równolegle zaprezentowaliśmy 48 nr Magazynu Materiałów Literackich Cegła „Światłocień” w całości poświęcony twórczości Tymoteusza Karpowicza. Magazyn Cegła Światło / Cień możecie zobaczyć pod linkiem: http://magazyn-cegla.net/cegla,68.html