Jacek Bierut

Jacek Bierut

Bożonarodzeniowy

Szkło z potłuczonych butelek po wódce
wcementowane w szczyt
muru sióstr zakonnych. Tamtędy wracają do domów

ludzie. Karpie chowają się pod wanną.
Siostra rozumienia może przekreślić
nieszczęście, rozwódka ludzka jest jedynie

ogródkiem rozwódki większej. Bez wątpienia
istnieją różni posiadacze nieszczęśnic,
bez wątpienie istnieją różne nieszczęśnice.

[w:] Jacek Bierut, Fizyka, Wrocław 2008