Konfucjusz

Konfucjusz

  • Konfucjusz rzekł:

„Ku, które już nie jest ku! Cóż to za ku! Cóż to za ku!”.

  • Konfucjusz rzekł:

„Cały dzień rozmawiałem z Hui, który, choć twardogłowy, jednak mi nie zaprzeczył.

Zastanawiałem się na jego zachowaniem, gdy opuściliśmy towarzystwo, i uznałem je za wystarczająco pełne wyrazu.

Koniec końców Hui nie jest twardogłowy”.

  • Konfucjusz rzekł
  • „Należy znać wiek rodziców. Z jednej strony dla radości, dla strachu z drugiej”.

  • Chi W?n Tzu zwykł był myśleć, trzy razy, zanim podjął działanie. Słysząc to, Konfucjusz rzekł:

„Dwa razy wystarczy”.

Konfucjusz, Dialogi, przeł. Lun Yü, Hachette, Warszawa 2008.