? Ludzie z Ta Hang Tang mówili:

„Zaprawdę wielki jest Konfucjusz! Posiada rozległą wiedzę, a nie zdobył sławy w żadnej dziedzinie”.

Słysząc to, Konfucjusz rzekł do swych uczniów:

„Czemu powinienem się poświęcić? Jeździectwu? Łucznictwu?

Poświęcę się jeździectwu”.

? Konfucjusz, łowiąc ryby, nie używał sieci. Polując, nie strzelał do siedzącego ptaka.

? Konfucjusz mówił w ya: o poezji, księgach i stosowaniu obyczajów, zawsze mówił w ya.

? Konfucjusz był ostrożny co do abstynencji, wojen i chorób.

? Konfucjusz rzekł:

„Czemuż wszyscy wychodzą przez drzwi? Czemuż nikt nie wybiera drogi zgodnej z wolą niebios?”.

?”Ch’ai jest twardogłowy, Ts’an prostoduszny, Shih jest myślami daleo, a Yu to tęga głowa”.

? Konfucjusz rzekł:

„Jedynym, z którym mógłbym rozmawiać, jedynym, który nie zgnuśnieje, jest Hui”.

Konfucjusz, Dialogi, przeł. Lun Yü, Hachette, Warszawa 2008.

[Brak przypisów zamierzony].