ffffound.com

ffffound.com

Rzecz jasna nienawistne są mi sądy mieszczan
Rządy glin i kapłanów
Lecz jeszcze bardziej nienawistny mi jest człowiek
Któremu nie są one nienawistne
Tak jak mnie
W całej pełni

Pluję w twarz człowiekowi mniejszemu od natury
Co z wszystkich moich wierszy nie wyróżniłby

tej Krytyki poezji

Paul Eluard, Krytyka poezji, [w:] Nadrealizm europejski. Antologia poetycka, przeł. Józef Waczków, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981.