romskey.files.wordpress.com

romskey.files.wordpress.com

Wzrost i równość tłumu

Dotychczas mowa była o kierunku i gęstości masy pogromowej. Inną jej cechą jest tendencja do nieustannego powiększenia się. (…) Wzrost tłumu łączy się z radykalną równością, jaka panuje wokół niego. Oznacza ona co prawda utratę indywidualności przez jednostki, jednak w zamian jednostkom tym udziela się unikatowe poczucie mocy tłumu, połączone z wrażeniem rozpłynięcia się w czymś, co je przerasta, a zarazem zwalnia z odpowiedzialności.[w:] Joanna Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe, Wydawnctwo Czarne 2012.