Rafał Różewicz – ur. w 1990 r. w Nowej Rudzie. Twórca tekstów poetyckich, dziennikarz, felietonista. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, publikował również w pismach literackich m.in. artykuły o najmłodszej poezji polskiej. Autor zbioru wierszy Product placement (?Zeszyty Poetyckie?, Gniezno 2014). W piśmie ?Inter-? prowadzi dział Kronika Wybiórcza. Obecnie mieszka we Wrocławiu.

Autor tomiku „Product placement”