STALIN

gatunki filmowe to jest dobra rzecz
naprawdę
bez gatunków filmowych nie
mielibyśmy tylu wzruszeń
i pełnych stadionów

JANEK
chciałbym umieć stadiony tak
zapełniać naprawdę

STALIN
dlatego proponuję żeby akcja filmu
o powstaniu
skończyła się przed jego wybuchem
to daje nadzieję
że tym razem może jednak będzie zwycięskie

JANEK
no właśnie dlatego postawiłem
na opowieść o uniwersalnych
wartościach
jak męstwo
honor
przyjaźń
i klepanie dziewczyn po dupach
przepraszam
czyli co? Możemy liczyć na
zrozumienie

JANEK
dobrze
nie nie ja się nie upieram
dobrze
nie to tylko taki pomysł
dobra
a to też niekoniecznie
to?
dobra
nie też nie jestem przywiązany
a to to nie wiem
też chyba nie
dobra
oczywiście
muszę się jeszcze dużo nauczyć
tak no nie ma od kogo
dobra
ale ten Berlin na koniec będzie?

STALIN
No dobrze to zaczynamy

Paweł Demirski, Niech żyje wojna!!!, [w:] „Krytyka Polityczna” 2010 (nr 22).