Mówię tu o niemieckim punkcie widzenia, bowiem sens tego mordowania, jeśli w ogóle jest do odczytania, może być odczytany tylko z niemieckiego punktu widzenia, tylko wówczas, kiedy spojrzy się na tę sprawę właśnie od ich strony – oczyma morderców – jako że tylko dla nich, i już dla nikogo innego, to mordowanie mogło mieć wtedy jakieś znaczenie.

J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.