Lisa Srimgeour.

Lisa Srimgeour.

Na pewno trzeba uprawiać dużo sportu i trzeba – już o tym mówiłam – od czasu do czasu zrobić coś elementarnie sensownego, jak choćby umycie naczyń, kupno produktów na rosół.[w:] Dusza światowa, z Dorotą Masłowską rozmawia Agnieszka Drotkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.