Na pisarza on niezbyt wygląda
z prasy

(…)

Oto żołnierz
na pisarza
on zbytnio nie wygląda

Giennadij Aleksiejew, Wiersze, przeł. Zbigniew Dmitroca, [w:] „Literatura na Świecie” 2011, nr 7-8.