ffffound.com

ffffound.com

Początkom odrodzenia możemy przyporządkować kilka dat. Można liczyć tę epokę od 1453 roku, od zajęcia przez Turków Konstantynopola, czyli z upadkiem Wschodniego Cesarstwa. Można liczyć od 1517 roku, kiedy to doktor teologii Marcin Luter ogłosił swoje 95 te, dając początek reformacji. Można liczyć od 1455 roku, kiedy moguntczyk Johan Genfleisch von Gutenberg złożył i wydał drukiem Biblię, rozpoczynając tym samym rewolucję środków masowego przekazu. Można też rachować od roku 1346, kiedy to pod Crecy-en-Ponthieu angielska piechota pokonała francuską jazdę. Ten fakt, wraz z rozwojem miast podkopał omnipotencję panów feudalnych. Można też liczyć od 1492 roku, kiedy to „Santa Maria”, „Pinta”  i „Nina” wyruszyły, aby odkryć Amerykę. I nie jest tu istotne, że podaż kruszców z Nowego Świata wywołała rewolucję cen, stymulowała rozwój handlu i usług (w tym i tych, które są przedmiotem naszych rozważań). Istotniejsze jest natomiast, że jeden z towarzyszy Krzysztofa Kolumba przywiózł do Europy krętki blade, zarazki syfilisu.

[w:] M. Karpiński, Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Iskry, Warszawa 2010.