Z czym wiążą się te natarczywe grzywki? Chodzi po prostu o zamanifestowanie Rzymskości. Widać więc tutaj jak na dłoni działanie głównej sprężyny widowiskowej, jaką jest znak.  Ułożony na czole kosmyk daje pewność i nikt nie może wątpić, że oto znajduje się w dawnym Rzymie.

[w:] Roland Barthes, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, Aletheia, Warszawa 2011.