blog.co-opstoreonline.com

blog.co-opstoreonline.com

Nie ma literatury poza autobiografią.

Jeden pisarz nie może napisać więcej niż jedną książkę.

Zdarzenia, pamiątki, doświadczenia, wspomnienia i emocje są materią, z której buduje się opowieść, podobnie jak ziarenka piasku są budulcem, z którego powstaje mandala. W ten sposób pisanie zamienia się w modlitwę.

I tak jak zamkniętą mandalę jednym ruchem ręki się unicestwia, tak skończoną powieść jednym przyciśniętym paalcem – wymazuje.

Dlatego internet jest medium nowej literatury.

„Delete” to jedyny przycisk, którym można uczciwie skończyć pracę.Nenad Veličković, Trzy opowiadania, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, [w:] „Literatura na Świecie” 2005, nr 11-12.