Poniżej cytujemy kilka przykładów ogłoszeń zamieszczonych w gazetach. Najdawniejsze  z nich ukazało się zaledwie cztery lata temu [Dickens pisał ten fragment ok. 1842 r. – przyp. red.]. Inne, o podobnym charakterze, ukazują się nadal całymi ławicami każdego dnia.

„Zbiegła Murzynka Karolina. Miała na szyi obrożę z jednym kolcem zgiętym”.

„Zbiegła czarna kobieta Betsy. Miała żelazną sztabę u prawej nogi”.

„Zbiegł Murzyn Manuel. Gęste ślady piętnowania żelazem”.

„Zbiegła Murzynka Fanny. Miała żelazną obręcz na szyi”.

„Zbiegł chłopak murzyński, lat około dwunastu. Miał dokoła szyi psią obrożę z ogniw łańcucha z wyrytym na niej napisem De Lampert”.

„Zbiegł Murzyn Hown. Ma żelazny pierścień na lewej stopie. Również Grise, jego żona, z pierścieniami i łańcuchem na lewej nodze”.

„Zbiegł chłopak murzyński imieniem James. Wymieniony chłopak był w kajdankach, kiedy mnie porzucił”.

„Wtrącony do więzienia dorosły Murzyn, podający się za Johna. U prawej stopy ma żelazną sztabę wagi czterech, pięciu funtów”.

„Przytrzymana  w areszcie policyjnym murzyńska dziewczyna Myra. Ma parę znaków po chłoście i żelazne okowy na nogach”.

„Zbiegła kobieta murzyńska z dwojgiem dzieci. Na parę dni przed ucieczką piętnowałem ją rozpalonym żelazem z lewej strony twarzy. Starałem się uformować literę M.”.

„Zbiegł Murzyn imieniem Henry. Brak lewego oka, kilka blizn od uderzenia sztyletem na lewym ramieniu i pod nim oraz wiele pręg od bata”.

„Sto dolarów nagrody za służącego Murzyna, Pompejusza, lat czterdzieści. Napiętnowany na lewej szczęce”.

„Wtrącony do więzienia Murzyn. Brak palców u lewej stopy”.

„Zbiegła Murzynka imieniem Rachel. Utraciła wszystkie palce u nóg prócz wielkiego”.

„Zbiegł Sam. Na krótko przedtem dostał postrzał przez dłoń na wylot i ma kilka postrzałów w lewym ramieniu i boku.

Zbiegł mój Murzyn (…).

Karol Dickens, Notatki z podróży do Ameryki, przeł. Barbara Czerwijowska, PIW, Warszawa 1978.