Obrazy filozofii i Kama Morawska rozpoczynają wakacyjną edycję filozoficznych sporów i potyczek skierowanych do najmłodszych uczestników, zapraszamy na kreatywnie spędzanie czasu w księgarni  Tajne Komplety. (Wrocław, Przejście Garncarskie 2)

Zapraszamy dzieci w przedziale wiekowym 6-14 lat.
Terminy i tematy spotkań wakacyjnych:
1. Jakiej metody używał Sokrates? 16.08, g. 17:00
2. Jak wyglądała jaskinia Platona? 17.08, g. 17:00
3. Dlaczego Epikur chwytał dzień? 18.08, g. 17:00
4. W jakie gry grał Wittgenstein? 19.08, g. 17:00
5. Jak mieszkało się Diogenesowi w beczce? 20.08, g. 12:00
6. Dlaczego Tales wpadł do studni? 21.08, g. 12:00
7. Jakiego demona miał Kartezjusz? 22.08, g. 17:00
Zapraszamy dzieci w przedziale wiekowym 6-14 lat.

Terminy i tematy spotkań jesiennych:

1)  Jakie haczyki miały atomy Demokryta? 23.09,  g. 17:00
2) Dlaczego Kubuś miał swojego Pana wedle Diderot? 24.09 g. 12:00
3) O czym myślał Pascal? 25.09 g. 12:00

pt, 7.10.2022 NOC KSIĘGARŃ
4) Czy filozofia szkodzi głupocie? g. 12:00
5) Dlaczego nie da się myśleć poprawnie bez praw myślenia Arystotelesa? g. 17:00

6) Dlaczego Sartre skazał człowieka na wolność? 21.10 g. 17:00
7) Czym cechował się spokój stoików?  22.10 g. 12:00
8) Dlaczego według Hume’a człowiek to czysta tablica? 23.10 g. 12:00

Pytania o udział w warsztatach Obrazy Filozofii można kierować do prowadzącej dr Kamy Morawskiej: kamila.maria.morawska@gmail.com

Cykl warsztatów dla dzieci pt. Obrazy Filozofii prowadzony przez Kamę Morawską.
Dzieci, co niejednokrotnie podkreślają wybitni filozofowie, mają naturalną skłonność do zadawania pytań o charakterze filozoficznym, jak również krytycznym. Potencjał filozoficzny dziecka – jego zdziwienie światem, wątpienie, zapytywanie, zdumienie, konfuzja – nie może zostać ani marginalizowany, ani – tym bardziej – zaprzepaszczony. Warsztaty filozoficzne dla dzieci mają odpowiadać na powyższe potrzeby, jak również modelować, stymulować i twórczo rozwijać myślenie filozoficzne i filozoficzne obrazowanie świata. Celem do osiągnięcia jest autonomia myślenia małego człowieka. Owocem filozoficznego dociekania winna być sama intelektualna praca dziecka, ale i poszerzenie horyzontów, poznanie siebie i poznanie nowego oraz ekspresja siebie i konfrontacja z ekspresją innych.
Zapraszamy dzieci w przedziale wiekowym 6-14 lat.
—————————–
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”