Obrazy filozofii i Kama Morawska rozpoczynają jesienną edycję filozoficznych sporów i potyczek skierowanych do najmłodszych uczestników, zapraszamy na kreatywnie niedziele w Tajnych Kompletach.

Zapraszamy dzieci w przedziale wiekowym 9-12 lat.
Warsztaty rozpoczynają się w poniższe niedziele o godzinie 12.00.

Terminy i tematy spotkań:
22/09 – CZYM JEST CZAS?

6/10 – CO BYŁO PIERWSZE: JAJKO CZY KURA?
20/10 – CZYM JEST LICZBA?
27/10 – KTÓRĘDY DO SZCZĘŚCIA?

10/11 – CZŁOWIEK TEŻ ZWIERZĘ?
24/11 – CZY WYOBRAZIĆ MOŻNA SOBIE WSZYSTKO?

8/12 – CZY STAŁA JEST TYLKO ZMIANA?
15/12 – JAK ISTNIEJE PEGAZ?

Prowadzenie: Kama Morawska, metodolożka, edukatorka i propagatorka filozofii.
Kontakt: 535 390 302.

Warsztaty filozoficzne dla dzieci pt. Obrazy filozofii mają na celu animację filozoficzną najmłodszych. Wypełnić to ma lukę widoczną w edukacji, jako że filozoficzny sposób percepcji rozmaitych aspektów bycia dziecka w świece społecznym, kulturowym, rzeczywistości szkolnej, jak i domowej nie jest obecny w szkolnej codzienności. Dzieci, co niejednokrotnie podkreślają wybitni filozofowie, mają naturalną skłonność do zadawania pytań o charakterze filozoficznym, jak również krytycznym. Potencjał filozoficzny dziecka – jego zdziwienie światem, wątpienie, zapytywanie, zdumienie, konfuzja – nie może zostać ani marginalizowany, ani – tym bardziej – zaprzepaszczony. Warsztaty filozoficzne dla dzieci mają odpowiadać na powyższe potrzeby, jak również modelować, stymulować i twórczo rozwijać myślenie filozoficzne i filozoficzne obrazowanie świata. Celem do osiągnięcia jest autonomia myślenia małego człowieka. Owocem filozoficznego dociekania winna być sama intelektualna praca dziecka, ale i poszerzenie horyzontów, poznanie siebie i poznanie nowego oraz ekspresja siebie i konfrontacja z ekspresją innych.

—————————–

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Partnerstwo dla książki.