Przed przyjazdem do Londynu Izraelczyk musi odpowiedzieć na kilka pytań.


Name?
– Szlomo.
Age?
– Pięćdziesiąt dwa lata.
Occupation?
– Nie, tylko turystyka.[w:] Raja Shehadeh, Dziennik czasu okupacji, przeł. Anna Sak, Karakter, Kraków 2014.