Uwaga poeci nabędę od zaraz
poezje najchętniej beżowe grubości
cztery i siedem dziesiątych mm
do wypełnienia szczeliny pomiędzy
podłogą dębową i nogą stołową
rymy niekonieczne
oferty kierować

[w:] Bogdan Loebl, Zaciśnięta pięść róży, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.