Ludzie są tylko kombinacjami, kilku wciąż powtarzających się typów. Także nowi ludzie.
Robert Musil, Dziennik ? zeszyt 10, przeł. Jacek St, Buras, [w:] ?Literatura na Świecie? 1985 nr 12.