jetcomx.com

jetcomx.com

Ponadto P. jest autorem opowieści film. W słońcu, w deszczu (1980), która stała się podstawą serialu telewizyjnego. W 1991 P. otrzymał nagrodę im. W.S. Reymonta za całokształt twórczości. Przekłady na języki: franc., hindi, niderlandzki, niem., rosyjski.


Marian Pilot, [hasło encyklopedyczne], [w:] Literatura polska XX wieku, red. A.Hutniekiwcz, A.Lam, PWN, Warszawa 2003.