Jechałem tymi dolinami łez we trzy dni po największym napięciu kataklizmu, kiedy opadłe nurty odsłoniły w całej nagości pierś nieszczęścia, a wstrząsający obraz zniszczenia roztaczał się w całej pełni.

[w:] Kazimierz Laskowski, Dolinami łez, [cyt. za:] 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku pod red. Mariusza Szczygła, Wołowiec, Czarne 2014.