Tajemnice ulicy Pańskiej” to debiut prozatorski Wojciecha Korycińskiego. Autor zręcznie łączy różne konwencje m.in. powieść kryminalną i psychologiczny thriller. Losy głównych bohaterów, mieszczańskiej rodziny Wittichów, stanowią pretekst do podjęcia kilku odrębnych wątków, które przenikają się i tworzą swoisty portret społeczeństwa schyłku XIX wieku. Na portret ten wpływają wewnętrzne konflikty i napięcia w sferze kultury, stanowiąc główną motywację działań bohaterów. Od początku powieści czytelnik zostaje uwikłany w rzeczywistość, w której od jednoznacznych odpowiedzi
ważniejsze są odkrywcze pytania. Z nimi czytelnik pozostaje sam, jak adept sztuk magicznych, który rozpoczyna wędrówkę ku oświeceniu.

Książkę można znaleźć w księgarni Tajne Komplety na wrocławskim rynku, Przejście Garncarskie 2.
Szczegóły na stronie: www.herrenstrasse.pl