ffffound.com

ffffound.com

płodne dni

marzec ? plaga nocnych deszczy
i odra podnosi się jak przegotowane
mleko a miasto zdaje się być kożuchem
na usługach tej ciemnej mazi ? o jakże

arogancka jest ta pora w corocznym ogłaszaniu
alarmów i stanów powodziowych ? dla wierzących
będzie potop i tylko wybrani przejdą przez miasto

suchą stopą: tamy śluzy i zastawki nie utrzymają
pozycji ocaleje tylko ptactwo i nikt więcej
nie odnajdzie straty ? świat pręży się przed

zmartwychwstaniem: stroi się w kokardy
i coraz krótsze spódniczki ? we włosach
więcej blasku i może otoczysz mnie opieką? świecie?
gdybym potrafił mówiłbym prościej[w:] Bartosz Sadulski, Artykuły pochodzenia zwierzęcego, Wrocław 2009.