Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza oraz księgarnie Tajne Komplety ruszają z nowym pomysłem na finansowanie książek poetyckich i niszowych. Na portalu polakpotrafi.pl, opierającym się na zasadach społecznego finansowania, rzuciliśmy na pierwszy ogień „Wyrazy uznania” Piotra Janickiego, książka nie otrzymała dotacji MKiDN w 2013, dlatego szukamy nowych rozwiązań dla funkcjonowania niezależnych działań wydawniczych. Portal polakpotrafi.pl umożliwia takie działania. Teraz wszystko zależy od Was.

Jeżeli społeczne finansowanie okaże się skutecznym rozwiązaniem na finansowanie działalności wydawniczej, nic nie stanie na przeszkodzie, aby wydawać w ten sposób więcej dobrych książek poetyckich, które z różnych powodów nie miały szansy ujrzeć światła dziennego. W ramach społecznościowego finansowania autorom możemy zaoferować: redakcję, korektę książki; przygotowanie do druku w ciekawej formie wydawniczej, druk; kolportaż za pośrednictwem księgarń Tajne Komplety oraz wprowadzenie książki do dystrybucji ogólnopolskiej, jak również dystrybucję książek za pośrednictwem portalu polakpotrafi.pl (sami darczyńcy są już przecież pierwszymi klientami); promocję w mediach, udział w spotkaniach autorskich.   Piotr Janicki – poeta, ur 1974 r. w Białymstoku, obecnie mieszka w Supraślu, wydał tom wierszy w 2006 r. „Nadal aksamit”. Współautor portalu „Cyc gada”, drukował wiersze w branżowych pismach. „Wyrazy uznania” to druga po debiutanckim, dobrze przyjętym przez czytelników i krytykę tomie „Nadal aksamit”, książka poetycka Piotra Janickiego. Nowy zbiór wierszy jednego z redaktorów nieodżałowanego portalu literackiego Cyc Gada, jest radykalnym krokiem w przód zarówno pod względem kompozycji, jaki i gatunkowej rozpiętości, w stosunku do jego pierwszej propozycji wydawniczej. Zapraszamy do czynnego wsparcia pomysłu, więcej znajdziecie tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu logo k