zwłaszcza o Bogu

porządek dziobania
który zauważono wśród kur
[w:] Agnieszka Wolny Hamkało, Nikon i Leica, WBPiCAK, Poznań 2010.