Ośrodek ?Pamięć i Przyszłość? i Instytut Pamięci Narodowej zorganizowały spotkanie prezentujące książkę ?Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej?.


Spotkaniu towarzyszyła dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu ?Oczami dziecka? ukazującego historię Zbigniewa Nowaka ? fotografa i wieloletniego współpracownika ?Wieczoru Wrocławia?, który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

W dyskusji udział wzięli:
? dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu
? prof. Grzegorz Strauchold ?Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
? dr Wojciech Kucharski ? zastępca dyrektora Ośrodka ?Pamięć i Przyszłość