ffffound.com

ffffound.com

Chodzę i pytam

Chodzę i pytam: gdzie jest moja szubienica?
W czyim ogrodzie, w jakim lesie rośnie?
Na jakiej miedzy pasie cień kobiecy?
Na którym rynku świąteczną choinką?

W jakim pokoju zwiesza się na stołem
Uprzejma pętla, bym ją szyją przetkał?
Na jakich schodach nareszcie ją spotkam?
Na którym piętrze sznur sobą wyprężę?

W której to stronie głowę ku niej skłonię?
W jakiej piwnicy, hałasie czy w ciszy?
Na jakim strychu, ciemnym czy widnym?
W jakim klimacie, gorącym czy zimnym?

1969

[w:] Rafał Wojaczek, Wiersze, PIW, Warszawa 1999, Wybrał i posłowiem opatrzył Tadeusz Pióro

Inni też chodzą i pytają.