17 listopada w Księgarni Partnerskiej DSW ?Tajne Komplety? odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Przyłębskim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor wygłosił wykład ?Prawda kontra metoda? Hermeneutyka wobec idei poznania metodycznego?.

Prof. Przyłębski jest członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Heglowskiego i KNF PAN oraz redaktorem naczelnym ?Fenomenologii? ? pisma Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Profesor w latach 1996-2001 był attaché kultury i nauki Ambasady RP w Berlinie.

Zajmuje się nowożytną i współczesną filozofią europejską ? zwłaszcza niemiecką (kantyzm i neokantyzm, heglizm, filozofia egzystencjalna, fenomenologia, filozofia życia); autor sześciu książek i redaktor naukowy dwudziestu; tłumacz z języka angielskiego i niemieckiego (m.in. Filozofii pieniądza Georga Simmla oraz Dziedzictwa Europy Hansa-Georga Gadamera).