Proszę nie wierzyć tłumaczeniu Rzutu kośćmi Stefana Mallarmé, ponieważ przekład tego tego tekstu jest niemożliwy.
Tomasz Różycki, posłowie do: Stefan Mallarmé, Rzut Kośćmi, przekład Tomasz Różycki, Kraków 2005.