ffffound.com

ffffound.com

(…)  tekstualność relacji będzie bardzo różna zależnie od tego, czy pojawi się ona jako notka w kronice wypadków, czy jako wiersz, czy też w postaci hipertekstu. Znana jest transkrypcja notatki o wypadku dokonana przez Jeana Cohena:

Wczoraj na Drodze Krajowej numer siedem

Samochód

Jadący sto na godzinę wpadł

Na platana

Czterech jego pasażerów poniosło

Śmierć.

Od razu widać, że układ tekstu – wersy, usunięcie znaków przestankowych i wprowadzenie wielkiej litery na początku każdej linijki – skłania do „poetyckiego” odbioru tego opisu wypadku.

[w:] Christian Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu, przekład Anna Sawisz, WUW, Warszawa 2009.