iscr.ru

Rolę medium, w którym społeczeństwo samo wykazuje swą winę, spełnia głupota.[w:] Theodor W. Adorno, O literaturze, Czytelnik Warszawa 2005.