Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza za rok 2015

Nazwa: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
Siedziba: Probusa 9/4 Wrocław 50-242
Data wpisu do KRS: 01.09.2009
Nr KRS: 0000333054
NIP: 8982161630
REGON: 021026180

Zarząd Fundacji
Karol Pęcherz – prezes
Jacek Bierut – wiceprezes
Grzegorz Czekański – wiceprezes

 

spr meryt 2015

bilans za 2015

rach zysków i strat 2015

informacja dodatkowa 2015